Ama benim memleketimde bugün
İnsan kanı sudan ucuz
Oysa en güzel emek insanın kendisi
Kolay mı kan uykularda kalkıp
Ninniler söylemesi

Ruhi SU          RUHİ SU TÜRKÜLERİ

Hazırlayan : Ferdağ Şehirli

 

 

İnsanların türküleri kendilerinden güzel, 
                                kendilerinden umutlu, 
                                kendilerinden kederli, 
                daha uzun ömürlü kendilerinden. 
Sevdim insanlardan çok türkülerini. 
İnsansız yaşayabildim 
                 türküsüz hiçbir zaman. 
Hiçbir zaman beni aldatmadı türküler de. 
Türküleri anladım hangi dilde söylenirse söylensin. 
Bu dünyada yiyip içtiklerimin, 
                              gezip tozduklarımın, 
                              görüp işittiklerimin, 
                              dokunduklarımın, anladıklarımın 
                                      hiçbiri, hiçbiri, 
                beni bahtiyar etmedi türküler kadar... 
Nâzım HİKMET

 

Ruhi SU 1. SEFERBERLİK TÜRKÜLERİ 
ve KUVAYI MİLLİYE DESTANI

 

Çanakkale 
Sarıkamış 
Kadınlarımız 
Karayılan 
Büyük Taarruz 
Süvarinin Türküsü 
Kiziroğlu 
Söyleşi 
Cerenler 
Bir Çamşıhı Türküsü 

 


  
Ruhi SU 2. YUNUS EMRE
Aşkın Aldı Benden Beni 
Dervişlik Baştadır Tacda Değildir 
Evvel Benem Ahır Benem 
Hak'tan İnen Şerbeti 
Gel Bir Şaha Kul Ola Gör 
Her Kime Kim Dervişlik Bağışlana 
Be Hey Kardeş Hakkı Bulam Mı Dersin 
Aşık Sana Bir Sözüm Var 
Yalancı Dünyaya Konup Göçenler 
Ya İlahi Ger Sual Etsen Bana 
Dolap Niçin İnilersin 
Biz Dünyadan Gider Olduk 
Geldi Geçti Ömrüm Benim 
Taştın Yine Deli Gönül 

 


Ruhi SU 3. KARACAOĞLAN 
Atladım Girdim Bağa 
Ağalar Ben Bir Güzel Gördüm 
Sahilde Uğradım Ben Bir Güzele 
Bugün Yardan Haber Geldi 
Dinleyin Ağalar Size Bir Şey Söyleyim 
Ben Meylimi Üç Güzele Düşürdüm 
Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber 
Yüce Dağdan Bir Yel Eser 
Ak Ellerin Sala Sala Yürüyen 
Be Gaziler Be Yoldaşlar 
Bire Ağalar Bire Beyler 

 


  
Ruhi SU 4. PİR SULTAN ABDAL
Çıktım Yücesine Seyran Eyledim 
Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım 
Divan 
Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler 
Ben De Şu Dünyaya Geldim Sakinim 
Gel Benim Derdime Bir Derman Eyle 
Gelin Canlar Bir Olalım 
Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu 
Sordum Sarı Çiğdeme 
Ağıt 
Yürü Bire Hızır Paşa 

 


  
Ruhi SU 5. ŞİİRLER-TÜRKÜLER
Ağıt 
Yaratan Bizleri İnsan Yarattı 
Üç Kız Bir Ana 
Üç Selvi 
Şeyh Bedreddin Destanı'ndan 
Ninni 
Kul Hüseyin'den Bir Türkü 
Bir Asker Türküsü 
Allı Turnam 
Mahsusmahal 
Hasan Dağı 

 


  
Ruhi SU 6. KÖROĞLU
Prolog 
Dinle Sözlerimi Han Oğlum Ayvaz 
Mert Dayanır Namert Kaçar 
Aldı Koca Bey: 
Hoylu'nun Ölümü Üzerine Ağıt 
Karlı Dağların Ardından 
Aman Kırat Canım Kırat 
Kırat'a Binince Kuskun Bulunmaz 
Aldı Köroğlu Bir Daha Söyledi 
Köroğlu Yavaş Yavaş Yoruldu, ..... 

 


  
Ruhi SU 7. EL KAPILARI
Sivastopol Marşı 
Kaman Ağıdı 
Yemen Türküsü 
Yemen Türküsü 
Yemen Türküsü 
Aladağ 
O Vay Beni Ağlarım 
Almanya Acı Vatan 
Almanya'da Çöpçülerimiz 
Onlar Ki 
El Kapıları 

 


 

Ruhi SU 8. SABAHIN SAHİBİ VAR
Merhaba 
Dağ Başını Duman Almış 
Annem Beni Yetiştirdi 
Bizim Ele Uğradı Mı Yolunuz 
Dinleyin Arkadaşlar 
Bir Sabah Uykusunda 
Ellerinde Pankartlar 
Şişli Meydanı'nda Üç Kız 
Bu Nasıl İstanbul Zindan İçinde 
Mahsus Mahal 
Başın Öne Eğilmesin 
Boşa Didinmek Fayda Vermez 

 


  
Ruhi SU 9. SEMAHLAR
Hazreti Şah'ın Avazı 
Ali Nur Semahı 
Kalk Gönül Çıkalım Seyrana Doğru 
Beylerimiz Elvan Gülün Üstüne 
Ağıt 
Tevhit 
Öğütler 
Mürselekli Kadınlar 
Dünyanın Üzerinde Kurulu Direk 
Tevhit 
Turnalar Semahı 
Dua (Gülbenk) 

 


  
Ruhi SU 10. ÇOCUKLAR GÖÇLER BALIKLAR
Tekerleme 
Masalların Masalı 
Bir Oğlum Olsa 
Aptal Şarkı 
Kız Çocuğu 
Camgöz 
Balık Ağzı 
Göç 
Gümüş İbrik 
İskan 
Bebek 

 


  
Ruhi SU 11. ZEYBEKLER
Yürük Ali 
Kerimoğlu 
Kul Halil 
Yağmur Yağar 
Menteşeli 
Isparta Zeybeği 
Çakıcı 
Serenler 
İnce Mehmet 
Zeybek İle Yürük 

 


  
Ruhi SU 12. PİR SULTAN'DAN LEVNİ'YE
Sarı Tamburam 
Erzurum Dağları Kar İle Boran 
Nefes 
O Yar Gelir 
Akkuğular 
Urfani 
Drama Köprüsü 
Heyamol 
Habudiyar 
Gökte Yıldız 
Tekerleme 

 

 


  

 

 

 

Ruhi SU 13. EZGİLİ YÜREK
Hudey Hudey 
İnsan ve Emek 
Serhat Türküsü 
Başlasın 
Geldik 
Irmak 
Seferberlik 
Görünen 
Kist 
Ezgili Yürek 

 

  
  

  
Ruhi SU 14. EKİN İDİM OLDUM HARMAN 
Geçti Dost Kervanı 
Nesini Söyleyim 
Pireli Şiir 
Türkmen Kızı 
Hasan Dağı 
Bana Seni Gerek 
Ağıt 
Sarı Tamburam 
Kaman Ağıdı 
Nefes 
Teke Zorlatması 
Ekin İdim Oldum Harman 
Ceren 

 


  
Ruhi SU 15. KADIKÖY TİYATROSU KONSERİ -I
Sivastopol Marşı 
Ağıt 
Kaman Ağıdı 
Yemen Türküsü 
Yemen Türküsü 
Yemen Türküsü 
Aladağ 
O Vay Beni Ağlarım 
Almanya'da Çöpçülerimiz 
El Kapıları 
Onlar Ki 

 


  
Ruhi SU 16. KADIKÖY TİYATROSU KONSERİ -II
Uzakçıl 
Mürselekli Kadınlar 
Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri 
Drama Köprüsü 
Atasözü 
Erzurum Dağları 
Çanakkale 
Sarıkamış 
Kadınlarımız 
Karayılan 
Büyük Taarruz 
Süvarinin Türküsü 

 


  
Ruhi SU 17. BEYDAĞININ BAŞI
Beydağı'nın Başı 
Bir Kız İle Bir Gelinin 
Dünya Umuruna Meylini Verme 
Aşağıdan Gelen 
Bastım İğdenin Dalına 
Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana 
Karanfil Suyu Neyler 
Mavi Yıldız 
Yirminci Yüzyılın İnsanlarıyız 
Saray Yolu 
Esen Yel Bilir 

 


  
Ruhi SU 18. DADALOĞLU VE ÇEVRESİ
Arap Atın Kaltağı 
Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa 
Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor 
Bulguru Kaynatırlar 
Sabahtan Şah'ıma Vardım 
Aşiretin Biciği 
Sabahtan Uğradım Kıza 
Keklik Tak Tak Etme Mi 
Kater Kater Olmuş Gelen Turnalar 
Gümüş İbrik 
Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri 
Sebekeye Uğrattılar Yolumuz 
Eşrefoğlu 
Yine Bir Gariplik Çöktü Serime 
Yamadan Gel, Yamadan 
Yine Tuttu Gavur Dağı Boranı 
Adını Sevdiğim Avşar Beyleri 
Çiçek Dağı 

 


  
Ruhi SU 19. HUMA KUŞU VE TAŞLAMALAR
Çıktım Baktım Hamurlu'nun Dağına 
Ey Aşk Eri 
Bindim Atın Birine 
El Vurup Yaremi İncitme Tabib 
Eğer Benim'ile Gitmek Dilersen 
Dursunlu'nun Hanları 
Ben De Vardım Seyrangaha 
Derdimi Dökersem Derin Dereye 
Huma Kuşu 
Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli 
Ben Şu Fani Dünyada 
Dost 
Tanrı Baba 
Kazak Abdal 

 


  
Ruhi SU 20. SULTAN SUYU
Kul Olayım 
Yaşar Mı Yaşar 
Güzel Şahtan Bize 
Bir Kız İle Bir Gelinin 
Yol İçinde Yol 
Dün Gece Seyrimde 
Semah 
Bize De Banaz'da 
Pir Elinden 
Enel Hak Dedikte 
Yine Kısmetimiz 
Gir Aşkın Deryasını Boyla 
Sultan Suyu Gibi 
Derdim Çoktur 

 


  
Ruhi SU 21. DOSTLAR TİYATROSU KONSERİ
Ağ Deveyi Katarlamış Gidiyor 
Gam Çekme Haline 
Ah Ela Gözlerini De 
Bugün Yardan Haber Geldi 
Yine Tuttu Gavur Dağı 
Bebek 
Aktaş Diye Belediğim 
Yine Bir Gariplik Düştü Serime 
Eğildim Bir Dolu İçtim 
Bugün Seyre Çıkmış 
O Vay Beni Ağlarım 
Almanya'da Çöpçülerimiz 
Onlar Ki 
Drama Köprüsü 
Bizim Dostlar 
Dam Üstünde Çul Serer 

 


  
Ruhi SU 22. ANKARA'NIN TAŞINA BAK
Altın Hızma 
Şu Dağı Aşam Dedim 
Aşkınla Perişan 
Acem Kızı 
Şeker Dağı 
Mantıvar 
Evlerinin Önü Mersin 
Mor Koyun 
Genç Osman 
Öksüz Ali 
Karadeniz Ağıtı 
Atımın da Örgenine 
Mühür Gözlüm 
Burçak Tarlası 
Ankara'nın Taşına Bak 

 


  
Ruhi SU 23. UYUR İKEN UYARDILAR
Nuh'un Gemisi 
Gam Çekme Divane Gönül 
Yiğidin Eksiği 
Dostum Beni 
Uyur İken Uyardılar 
Deniz Üstü 
Niksar Türküsü 
Çamdan Sakız Akıyor 
Ha Un Ele 
Osman Paşa 
Bugün Ayın Işığı 

 


  
Ruhi SU 24. BARABAR
Ele Geniş Olan Şu Yalan Dünya 
Seherde Bir Bağa Girdim 
Söğüt'ün Erenleri 
Sabahtan Kalkan Kızlar 
Çoban Türküsü 
Kaleden Kaleye 
Barabar 
Mecnun'um Leyla'mı Gördüm 
Üryan Geldim 
Güzel Aşık Cevrimizi 
Koyun Gelir 
Evlerinin Önü 
Tıpır Tıpır Yürürsün 
Ben Melamet Hırkasını 

 


  
Ruhi SU 25. AMAN OF
Ağ Elime Mor Kınalar 
Sunalar 
Düğün Alayı 
Acar Gelin 
Topal Koşma 
Yalandır Da 
Karşıdadır Evleri 
Et Koydum Tencereye 
Ali Paşa Ağıtı 
İnsanlığa Hizmet Etsem 
Bir Çift Turna 
Eser Eser De 
Bir Fındığın İçini 
Ne Haldeyim 
Aman Of