GÜZEL ŞAHTAN BİZE  

Güzel Şah'tan bize bir dolu geldi  
Bir sen için sevdiğim, bir de bana ver  
Bavlum Sultan Kızıl Veli'den geldi  
Bir sen için sevdiğim, bir de bana ver  

Payım gelir erenlerin payından  
Oniki imam nesli Ali soyundan  
Selman'ın içtiği üzüm suyundan  
Bir sen için sevdiğim, bir de bana ver  

Beline kuşanmış nurdan bir kemer  
Aşkın dolusunu  içenler kanar  
Herkes sevdiğine bir dolu sunar  
Bir sen için sevdiğim, bir de bana ver  

Pir Sultan'ım, hamı, hası seçerim  
Hak okurum, aşk kitabın açarım  
Yar elinden ağu gelse içerim  
Bir sen için sevdiğim, bir de bana ver  

                          Pir Sultan Abdal / RUHİ SU