BUGÜN SEYRE ÇIKMIŞ

Bugün seyre çıkmış güzeller şahı
Sallanıp, gezdiği eller hu çeker,
Ağaçlar selamda, boynunu eğmiş,
Irlanıp selviler, dallar hu çeker.

Cemalin görenler tutuşup, yanar,
Mestane gözlerin çark gibi döner,
Doldurmuş doluyu, kadehler sunar,
O yeşil parmaklar, eller hu çeker.

Menendin bulunmaz Gürc-ü Revan'da,
Şam-ı Diyarbakır, Haleb-i Van'da,
Ağalar el pençe, beyler divanda,
Benim gibi nice kullar hu çeker.
 

                           Semah / RUHİ SU