BULGURU KAYNATIRLAR

Bulguru kaynatırlar,
Serine yaylatırlar,
Bizde adet böyledir
Güzeli oynatırlar
                 çirkini söyletirler.

Fidayda Ankaralı fidayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda.

Dama çıkma baş açık,
Arpalar kara kılçık,
Eğer gönlün var ise
Giy babucu yola çık.
 

              Halk Türküsü / RUHİ SU