AĞIT 

Hakikat kervanı geçti gidiyor 
Varıp bir kelime sorabildin mi 
Hakkın sancağını açmış gidiyor 
Can gözünü açıp görebildin mi 

Masivadan nasibimi almışım 
Yürü dünya, sana mail olmuşum 
Cümle yoldaşlardan geri kalmışım 
Atını ileri sürebildin mi 

                         Pir Sultan Abdal / RUHİ SU