MÜRSELEKLİ KADINLAR 

Biz Mürselekli 
Mürselekli kadınlar 
Hep geceleri 
Tütün dizerik 
Acılarımızı dizerik ipe 
Acılarımızı abovv... 
Karanlığı dizerik 
Karanlığı abovv.. 

Kök sökerik, kök 
Gündüzlerimizde 
Geceleri kömür 
Kömür yakarık 
Karanlığı yakarık 
Karanlığı abovv... 

Ağaçlarımız ürker 
Ürker geceden 
Biz ürkmezik abovv.. 

Hele nenni nenni 
Gülüm nenni nenni 
Dost nenni nenni 

Biz Mürselekli 
Mürselekli kadınlar 
Kazma kazarık 
Çut de sürerik 
Yorgunluk ekerik 
Yorgunluk toprağa 
Gürültüye bata çıka 
Bir uçak geçer 
Geçer üstümüzden 
Duyamaz bizi o 
Duyamaz abovv.. 

Biz Mürselekli 
Mürselekli kadınlar 
Biz de yaşarık 
Yaşarık abovv.. 
Gelin olur gider 
Evler döşerik 
Döşerik abovv.. 

Yanar Ali Yüce'm 
Yanar işitir 
İşitir abovv.. 

        Söz: Ali Yüce / Ezgi: RUHİ SU