GAM ELİNDEN BENİM ZÜLFÜ SİYAHIM 

Gam elinden benim zülfü siyahım 
Peykan değdi sinem yaralandı 
Suna başın için ağlatma beni 
Bugün sevda candan aralandı gel 

Gamdan hisar oldu mekanım yurdum 
İşitmez avanım, dinlemez virdim 
Bir değil, beş değil, on değil derdim 
Düğümler baş verdi, sıralandı gel 

Hasretine vasıl olam mı böyle 
Mecnun'a da baki kalır mı Leyla 
Ölümlü dünyadır, gel helal eyle 
Yüklendi barhanem, paralandı gel 

Pir Sultan Abdal'ım, haftada ayda 
Günler gelir geçer, bulunmaz fayda 
Gönül hak arzular canım hayhayda 
Toprağım üstüne kürelendi gel