AĞIT 

Zaloğlu bu zulmü görseydi, 
ecel bu feryadı duysaydı 
celladın yüreği olsaydı; 
Zaloğlu savaşa, yiğitliğe ağlardı, 
ecel bakardı kendine ağlardı, 
cellat, yüreği taş olsa, ağlardı. 

Diken içindeler, 
ama gül gibiler. 
Hapisteler, 
Ama şarap gibiler. 
Balçık içindeler, 
ama gönül gibiler. 
Gece içindeler, 
ama sabah gibiler. 

Her gün bir yerden göçmek ne iyi 
Her gün bir yere konmak ne güzel. 
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. 
Dünle beraber gitti, canlarım, 
ne kadar söz varsa düne ait. 
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.