EĞER BENİM'İLE GİTMEK DİLERSEN  

Eğer benim'ile gitmek dilersen  
Eylen güzel, yaz gelsin de gidelim  
Bizim eller kırçılıdır aşılmaz  
Yollar çamur, kurusun da gidelim,  
     güzel, gidelim.  

Aşa idim Karaman'ın elini  
Köprüsü yok, geçemezsin selin  
Gerdan yaylasını perçem belini  
Lale sümbül bürüsün de gidelim,  
      güzel, gidelim.  

Sökülsün dağların buzu, sökülsün,  
Sökülsün de düz ovaya dökülsün  
Erzurum Dağı'nın kışı çekilsin  
Mor koyunlar melesin de gidelim,  
      güzel, gidelim.  

Karacaoğlan der de, buna ne fayda  
Hiç rağbet kalmamış yoksula bayda  
Bu ayda olmazsa gelecek ayda  
On bir ayın birisinde gidelim,  
      güzel, gidelim  

                            Karacaoğlan / RUHİ SU