AŞİRETİN BİCİĞİ

Yine görünüyor aşiretin biciği
Böyle m'olur garip kuşun cücüğü
Ben d'olaydım o gelinin çocuğu
Nen çaldıkça dillerini seveyim

Yine görünüyor aşiretin ineği
Böyle m'olur garip kuşun düneği
Ben d'olaydım o gelinin güveyi
Sarıldıkça kollarını seveyim
 

             Halk Türküsü / RUHİ SU