AMAN KIRAT, CANIM KIRAT 

Aman Kırat, canım Kırat 
Kaçıp çekilip gidelim 
Her yanında çifte kanat 
Uçup çekilip gidelim 

Yoktur Kırat'ın durağı 
Bilmez yakını ırağı 
Ab-ı kevserdir sulağı 
İçip çekilip gidelim 

Köroğlu der ki ezeli 
Bağlar döküyor gazeli 
Silistre'den güzeli 
Seçip çekilip gidelim