BEYDAĞININ BAŞI

Benim anladığım anlamda iyi türkü söyleyebilmek için kişinin bir ses eğitimi, müzik eğitimi görmesi şart. Bu eğitimi gören her insan iyi türkü söyleyemez. İyi türkü söyleyebilmek için, yaşadığı halkı tanıması, sevmesi gereklidir. O türkülerin nasıl ve ne koşullarda çıktığını; sonra o türkülerin dilini, yani Türkçe'mizi iyi kullanmayı bilmesi gereklidir.

Bütün bunlar birleştiği zaman insan iyi türkü söyleyebilir. Bunlar olmadan da halkın, halk sanatçılarının içinde iyi türkü söyleyenler vardır, ama o benim açımdan yeterli bir söyleyiş biçimi değildir. O söyleyiş, ancak o söyleyişin geldiği geleneği sürdürmeye yetebilir. Ama o kültürü, o kültürün yaşayan kısımlarını, daha ileri bir kültüre aktarmaya yetmez. Daha ileri bir kültüre, yani kendi toplumumuz için gerekli olan kültüre, ancak dediğim eğitimden geçmiş ve o ilerki kültürü anlayan bir sanatçı aktarabilir. Hem kendi geleneğini, hem de daha ileri kültürün dilini bilir. Ondan dolayı gelenekte var olan kültürü, özlemi çekilen kültüre daha iyi aktarabilir.Ruhi SU