UYUR İKEN UYARDILAR 

Uyur iken uyardılar 
Diriye saydılar bizi 
Koyun olduk ses anladık 
Sürüye saldılar bizi 

Hâlimizi hâl eyledik 
Yolumuzu yol eyledik 
Her çicekten bal eyledik 
Arıya saydılar bizi 

Hak'kın yoluna dizildik 
Dost defterine yazıldık 
Bal olduk, şerbet ezildik 
Doluya saydılar bizi 
  
Pir Sultan Abdal'ım şunda 
Çok kerâmet var insanda 
O cihanda, bu cihanda 
Veliye saydılar bizi. 

                                   Pir Sultan Abdal / RUHİ SU