HASAN DAĞI 

Hasan dağı Hasan dağı 
Eğil eğil, eğil bir bak 
Sıkıyor zincir bileği 
jandarmada din iman yok 

Gidiyor kalktı göçümüz 
Gülmez, ağlamaz içimiz 
İnsan olmaktı suçumuz 
Hasan Dağı, insan olmak 

Koçhisar üstünden bora 
Gülek bir karanlık dere 
Sıradağlar sıra sıra 
Çukurova ana toprak 

                        RUHİ SU