KALKTI GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ 

Kalktı göç eyledi avşar elleri 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arap atları yakın eder ırağı 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir.

Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
Öter tüfek, davlumbazlar vurulur 
Nice koçyiğitler yere serilir 
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. 
 

                    Dadaloğlu / RUHİ SU