YÜRÜ BİRE HIZIR PAŞA 

Yürü bire Hızır Paşa 
Senin de çarkın kırılır 
Güvendiğin padişahın 
O da bir gün devrilir 

Nemrut gibi Anka n'oldu 
Bir sinek havale oldu 
Davamız mahşere kaldı 
Yarın bu senden sorulur 

Şah'ı sevmek suç mu bana 
Kem bildirdin beni Han'a 
Can için yalvarmam sana 
Şehinşah bana darılır 

Hafid-i Pelgamber'im has 
Gel Yezid Hüseyn'imi kes 
Mansur'um beni dara as 
Ben ölünce il durulur 

Ben Musa'yım sen Firavun 
İkrarsız Şeytan-ı lain 
Üçüncü ölmem bu hain 
Pir Sultan ölür, dirilir