ESER ESER DE  

Eser eser de seher yeli kesilmez ey  
Güzellerin kem sözüne küsülmez  
          sürmelim ey  
Güzel sevme ilen yiğit asılmaz  
Severim güzeli korkman ölümden ey  
          sürelim ey  

Ne bakarsın urun kızı kuleden  
At kendini kurtar beni beladan ey  
          sürmelim ey  
Seni güzel beni çirkin yaratan  
O Tanrı'nın kulu ben değil miyim  
          sürmelim ey  
 

             Halk Türküsü  /   RUHİ SU