ÖKSÜZ ALİ  

Ağzına da bakın tavus kuşunun  
Şahin gerek pençe vurup, av ala  
Kayka kirpik can almaya kasteder  
Şu sallanıp gelen güzel kim'ola?  

Leyla'nın bekçisi Mecnun ben oldum  
Gark oldu gemim de ummanda kaldım  
Söylen o yare de işte ben geldim  
Ağlamasın kına yaksın ağ'ele, ağ'ele!  

Öksüz Ali'm hata yoktur sözümde  
Çifte benler sıçraşıyor yüzünde  
Kırşehir ilinde Mucur özünde  
Aklım alan bir gözleri gövel'ay, gövel'ay!  

                                 Öksüz Ali / RUHİ SU