ŞEKER DAĞI  

Şeker Dağı'nın da hiç eksilmez gıcısı  
Yüreğimden gitmez (ah anam) gurbet acısı  
Evde ağlar durur (neyleyim) bir tek bacısı  
Yol ver geçeyim Şeker Dağları  
Sılada bıraktım gözü ağları  

                         Halk Türküsü / RUHİ SU