YEMEN TÜRKÜSÜ 

Yemen, Yemen, şanlı Yemen 
Toprakları kanlı Yemen 
Ben Yemen'e dayanamam 
Nazlı yardan ayrılamam. 

Gitme Yemen'e Yemen'e 
Yemen sıcak dayanamam 
Tan borusu çalınınca 
Sen küçüksün uyanamam. 

                        Nimetullah Hafız'dan 
                               ( Yugoslavya )