ACAR GELİN  

Değirmenin bendinde  
Taş dönmüyor, dönmüyor  
Döner kendi kendine  
Acar gelin arabadan inmiyor  

Değirmene taş koydum  
Taş dönmüyor, dönmüyor  
Bir yastığa baş koydum  
Acar gelin arabadan inmiyor  

                                  Halk T
ürküsü / RUHİ SU