HA UN ELE 

                 Kendini evde kalmış hisseden bir kızın türküsü 
                 "İşin yoksa artık un ele dur" demek istiyor 

Çıra çattım yanmadı da 
Meyil verdim almadı da 
Ha ha da un ele ha, ha da ha dön ele ha! 
Ben Allah'a çok yalvardım 
Duam kabul olmadı da 
Ha ha da un ele ha, ha da ha dön ele ha! 

Kapıda demir direk de 
Dumanın direk direk de 
Ha ha da un ele ha, ha da ha dön ele ha! 
Eller yurduna kavuşmuş 
Darısı bize felek de 
Ha ha da un ele ha, ha da ha dön ele ha! 

                                          Halk Türküsü / RUHİ SU