BEYLERİMİZ ELVAN GÜLÜN ÜSTÜNE 

Beylerimiz elvan gülün üstüne 
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya 
Urum abdalları postun eynine 
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya 

Urum abdalları gelir dost deyi 
Eğnimize aba hırka post deyi 
Hastaları gelir derman isteyi 
Sağlar gelir şahım Abdal Musa'ya 

İkrarıdır gerçek erin yuları 
Muannidi çeksem gelmez ileri 
Ak pınarın, yeşil gölün suları 
Çağlar gelir şahım Abdal Musa'ya 

                                                 Kaygusuz 
 
 
 

Çıka idim pınarının başına
Yüz süreydim toprağına taşına
Bir karanlık çöktü, çöktü başıma
Medet mürvet dedem, imdada geldim