BURÇAK TARLASI  

Sabahtan kalktım da ezan sesi var,  
Ezan sesi değil (yar yar), burçak yası var.  
Bakın şu deyyusun kaç tarlası var.  
     Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması  
     Burçak tarlasında yar yar gelin olması.  
     Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim  
     Evini başına yandım yıkar da giderim.  

Elimi salladım değdi dikene  
İnkisar eyledim (yar yar), burçak ekene.  
İlahi kaynana, ömrün tükene.  
     Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması  
     Burçak tarlasında yar yar gelin olması.  
     Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim  
     Evini başına yandım yıkar da giderim.  

Sabahtan kalktım da sütü pişirdim  
Sütün kaymağını (yar yar), yere taşırdım  
Burçak tarlasında aklım şaşırdım  
     Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması  
     Burçak tarlasında yar yar gelin olması.  
     Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim  
     Evini başına yandım yıkar da giderim.  

                                     Halk Türküsü / RUHİ SU