GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM  

Geldi geçti ömrüm benim / şol yel esip geçmiş gibi  
Hele bana şöyle gelir / bir göz açıp yummuş gibi  

İşbu söze Hak tanıktır / bu can gövdeye konuktur  
Bir gün ola çıka gide / kafesten kuş uçmuş gibi  

Miskin adem oğulları / ekinlere benzer gider  
Kimi biter kimi yiter / yere tohum saçmış gibi  

Bu dünyada bir nesneye / yanar içim göynür özüm  
Yiğit iken ölenlere / gök ekini biçmiş gibi  

Bir hastaya vardın ise / bir içim su verdin ise  
Yarın orda karşı gele / Hak şarabın içmiş gibi  

Yunus Emre bu dünyada / iki kişi kalır derler  
Meğer Hızır, İlyas ola / abıhayat içmiş gibi