GÖÇ 

Kalktık Horasan'dan sökün eyledik 
Düşürdüler bizi tozlu yollara 
Parlıyor omuzumuzda uzun şelfeler 
Aşırdılar bizi karlı dağlara 

Geldik Anadolu'da Kayseri Dağı 
Göründü gözüme Sivas'ta Gemerek Bağı 
Çat Ağdere derler de Zile'nin sağı 
Samsun, Trabzon, Çorum ellere 

                                                Dedemoğlu