İSKAN 

Kalktı göç eyledi Avşar elleri 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arap atlar yakın eder ırağı 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

Belimizde kılıcımız Kirmani 
Taşı deler mızrağımın temreni 
Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
Ferman padişahın, dağlar bizimdir 

Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur 
Öter tüfek, davlumbazlar vurulur 
Nice koçyiğitler yere serilir 
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir 

                             Dadaloğlu / RUHİ SU
 

Şebekeye uğrattılar yolumuz
Acep neye varır bizim halimiz?
Yedi kral yiyip gider malımız
Seninirse şeker şerbet bal olsun