YOL İÇİNDE YOL  

Yol içinde yol istersen  
Yol Muhammed Ali'nindir  
Yetmişiki dil içinde  
Dil Muhammed Ali'nindir  

Hani bizden evvel gelenler  
Beş vaktini tamam kılanlar  
On barmağı pınar olanlar  
El Muhammed Ali'nindir  

Varma Yezid'in yanına  
Çirki bulaşır tenine  
Yazık değil mi canına  
Can Muhammed Ali'nindir  

Söyle Pir Sultan'ım söyle  
Hak'kın birliğini birler  
Doğmuş bu aleme nurlar  
Nur Muhammed Ali'nindir.  

                   Pir Sultan Abdal / RUHİ SU