ALİ PAŞA AĞITI  

  Karavanaya vurdular  
  Yüzbaşılar darıldılar  
  Darılmayın yüzbaşılar  
  Ali Paşa'yı vurdular  

  Üç atım var, biri binek  
  Aradaşlar kalın gidek  
  Ali Paşa'yı vurdular  
  Yavrusuna haber edek  

  Paşa giyer iki kürkü  
  Biri samur biri tilki  
  Ali Paşa'yı vurdular  
  Harap oldu malı mülkü  

  Arpa ektim, biçemedim  
  Bir düş gördüm,seçemedim  
  Alışmışım soğuk suya  
  Issı sular içemedim  
 

            Halk Türküsü / RUHİ SU