KUL OLAYIM  

Kul olayım kalem tutan ellere  
Katip ahvalimi yaz yare böyle  
Şekerler ezeyim şirin dillere  
Katip ahvalimi yaz yare böyle  
     güzelim hey, bir tanem hey.  

Sivas illerinde zilim çalınır  
Çamlıbeller bölük bölük bölünür  
Ben dostan ayrıldım, bağrım delinir  
Katip ahvalimi yaz yare böyle  
    güzelim hey, bir tanem hey.  

Münafığın her dediği oluyor,  
Gül benzimiz sararuban soluyor  
Gidi Mervan şad'oluban gülüyor  
Katip ahvalimi yaz yare doğru  
     Aşamazsan telli de turnam dön geri  

Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa,  
Gör ki neler gelir sağ olan başa  
Hasret koydu bizi kavim kardaşa  
Katip ahvalimi yaz yare böyle  
     güzelim hey, bir tanem hey.  

                     Pir Sultan Abdal / RUHİ SU