NİKSAR TÜRKÜSÜ 

Kaleden iniyordum 
Çağırsan dönüyordum 
Derdinden kibrit oldum 
Üflesen yanıyordum 

Kalenin bedenleri 
Çağırın gidenleri 
İpek bürük bürünmüş 
Niksar'ın fidanları 

                               Halk Türküsü / RUHİ SU