SORDUM SARI ÇİĞDEME 

Sordum sarı çiğdeme 
Sen nerede kışlarsın 
Ne sorarsın be derviş 
Yer altında kışlarım  

Sordum sarı çiğdeme 
Yer altında ne yersin 
Ne sorarsın be derviş 
Kudret lokması yerim 

Sordum sarı çiğdeme 
Senin benzin ne sarı 
Ne sorarsın be kardeş 
Anam yer, babam yağmur 

Pir Sultan'ım erlerle 
Yüzü dolu nurlarla 
Ak sakallı pirlerle 
Çiğdemde dervişlik var.