YAŞAR MI YAŞAR  

Bilirim, bilirim dersin, bilene danış  
Danışan dağları aşar mı aşar  
Danışmadan yola çıksa bir kişi  
Akıbet yolundan şaşar mı şaşar.  

Bir altun bir pulla olur mu kail  
Kâmille oturan elbette kâmil,  
Cahille konuşma, olursun cahil  
Kişi ayarından düşer mi düşer  

Pir Sultan Abdal'ım böyle mi olur  
Kişi ettiğini elbette bulur  
Yırtıcı kuşların ömrü tez olur  
Zararsız akbaba yaşar mı yaşar.  

                     Pir Sultan Abdal / RUHİ SU