TEVHİT 

Güvercin donuna girip 
Yanıl elmaya el sunup 
Yürekte ateşler yanıp 
Yüze vurduğu yoldur bu 

Dost eyvallah eyvallah 
Eyvallah dost eyvallah 
Lailaha illallah 
İllallah dost illallah 
Sen Ali'msin güzel şah 
Eyvallah dost eyvallah 

Şah Hatayı'm söyler sözü 
Bir geçeğe döndür yüzü 
Derilsin doksan bir gazi 
Semah tutulan yoldur bu 

Dost eyvallah eyvallah 
Eyvallah dost eyvallah 
Lailaha illallah 
İllallah dost illallah 
Sen Ali'msin güzel şah 
Eyvallah dost eyvallah