HAK'TAN İNEN ŞERBETİ  

Hak'tan inen şerbeti / içtik Elhamdülillah  
Şol kudret denizini / geçtik Elhamdülillah  

Şol karşıki dağları / meşeleri dağları  
Sağlık safalık ile / geçtik Elhamdülillah  

Kuru idik yaş olduk / ayak idik baş olduk  
Havalandık kuş olduk / uçtuk Elhamdülillah  

Vardığımız illere / şol safa gönüllere  
Halka Taptuk manisin / saçtık Elhamdülillah  

Beri gel barışalım / yad isen bilişelim  
Atımız eyerlendi / eştik Elhamdülillah  

Derildik pınar olduk / irkildik ırmak olduk  
Aktık denize daldık / taştık Elhamdülillah  

Taptuk'un tapusunda / kul olduk kapusunda  
Yunus miskin çiğ idik / piştik Elhamdülillah