MÜHÜR GÖZLÜM  

Mühür gözlüm seni elden  
Sakınırım, kıskanırım  
Uçan kuştan, esen yelden  
Sakınırım, kıskanırım.  

Havadaki turnalardan  
Su içtiğin kurnalardan  
Giyindiğin urbalardan  
Sakınırım, kıskanırım.  

Beşikte yatan kuzudan,  
Hem oğlundan, hem kızından,  
Ben seni senin gözünden  
Sakınırım, kıskanırım.  

Ali İzzet'i ancalardan  
Elindeki goncalardan  
Yerdeki karıncalardan  
Sakınırım, kıskanırım.  

            Aşık Ali İzzet /  RUHİ SU