AĞ DEVEYİ KATARLAMIŞ, GİDİYOR 

Ağ deveyi katarlamış, gidiyor, 
Türkmen kızı bir ormanın içinde, 
Sırtında bir çocuk, deve güdüyor, 
Türkmen kızı bir ormanın içinde 
     lilim ne güzel, yandım ne güzel! 

Çıktı yol üstüne, beni bağladı, 
Çocuğuna meme verdi, eğledi, 
Erzurumlu olduğunu söyledi 
Türkmen kızı bir ormanın içinde 
                                    lilim ne güzel! 

Niceleri deve çekti buncalar, 
Her bakışı ciğerimi kancalar, 
Kucağında çocuğuna nen çalar, 
Türkmen kızı bir ormanın içinde 
                                    lilim ne güzel! 
  

                  Halk Türküsü / RUHİ SU