GIUSEPPE UNGARETTI                                                             (İtalya)


    Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


 

YAŞAMI

      


YAPITLARI

Il porto sepolto (Batık Liman, 1916)
Allagria di naufragi (Batmaların Sevinci, 1919)
La guerre (Savaş, 1919)
Sentimento del tempo (Zaman Duygusu, 1933)
Il dolore (Acı, 1947)
La terra promessa (Vadedilmiş Toprak, 1950)
Vita d'un uomo (Bir İnsanın Yaşamı, 1972)
 

ŞİİRLERİ

       
Açık Hava
          Bitiş
          Gömülü Liman
          Lucca
          Özlem
          Sabah
          Uzak