ÖZLEM

Bahardan az önce
biterken
gece
ve tek tük
geçerken yoldan birileri

Koyu bir
ağlama rengi çöker
Paris'e

Bir 
köprü kenarında
narin
bir kızın
engin sessizliğini
seyrediyorum

Kaynaşıyor
sayrılık
	-larımız

Gitsek de
oradayız	Giuseppe UNGARETTI

	Çeviren: Bedrettin CÖMERT