UZAK

Uzak uzak bir ülkeye
bir kör gibi
götürdüler beni tutup elimden

	Giuseppe UNGARETTI
	Çeviren: Cevat ÇAPAN