GÖMÜLÜ LİMAN

Şair oraya varıyor
sonra ışığa dönüyor şarkılarıyla
ve onları çevresine saçıyor

Bu şiirden
bana kalan
o hiçliği
tükenmez gizin


		Giuseppe UNGARETTI

		Çeviren: Cevat ÇAPAN