GOETHE


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Eğer o eski
Mübarek Tanrı,
Devrilip dönen
Bulutlar üstünden
Mutlu şimşekler
Serperse yere;
Kalbimde çocuksu
Bir bağ ve korku,
Öperim sarılıp
Eteklerini.
 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Anette-Lieder (Anette İçin Şarkılar, 1765-1768)
Die neuen Lieder (Yeni Şarkılar, 1770)
Römische Elegien (Roma Ağıtları, 1789)
Westöstlicher Diwan (Doğu Divanı, 1819)
Marienbader Elegien (Marienbad Ağıtları, 1823)

ŞİİRLERİ

Avcının Akşam Şarkısı
Dinmeyen Aşk
Gece Şarkısı
Gezginin Gece Şarkısı
İnsanlığın Sınırları
Perilerin Şarkısı
Sevgili Yakınlığı
Uzaktaki Sevgiliye
Züleyha'ya