Johann Wolfgang Von GOETHE

Alman şair, tiyatro yazarı ve romancı, Alman edebiyatındaki Coşkunluk akımının (Sturm und Drang) ve Klasik Dönem'in Schiller'le birlikte en önemli temsilcisi. 28 Ağustos 1749'da Frankfurt am Main'da doğdu, 22 Mart 1832'de Weimar'da öldü. Varlıklı bir ailenin oğluydu, Leipzig ve Strasburg'da hukuk öğrenimi gördü. Strasburg'da tanıştığı Herder'in yardımıyla Shakespeare'in yapıtlarını okudu, öğrenimini bitirip Frankfurt'a dönünce kendini edebiyata verdi.