GEZGİNİN GECE ŞARKISI
Sen ki göklerden gelensin
Bütün ferahı, acıyı dindirensin,
Kat kat kederli olana
Kat kat sevinç veresin,
Ah, bıktım artık sürüklenmekten!
Bütün bu acılar, sevinçler niye?
Ey tatlı sükûn,
Gel, ah, gel artık göğsüme!

Johann Wolfgang Von GOETHE

Çeviri: Selâhattin BATU