SUAT TAŞER          


                    Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Bir (1942)
1943 (1943, Fethi Giray'la birlikte)
Hürriyet (1945, Ö.Faruk Toprak'la birlikte)
Merhaba (1952)
Haraç Mezat (1954)
İkinci Kurtuluş (1960)
Hayret Bey'in Serüveni (1968)
Evrende Ellerimiz (1968)

ŞİİRLERİ

Doğa Yazıtları Belki De Yuvarlağın Köşeleri
Hayret Bey Ankara Akşamında
Hoş Geldin Barış
Oldu Bir Kere
Olmalı
Umumiyetle Doğru Haber Alan