OLMALI

Yâr güzel olmalı
Olunca civelek olmalı

Bahar olmalı bahar
Baharda akşam olmalı

Bir pencere olmalı
Denize karşı
Ve her şeyden evvel insan
Âşık olmalı

Pişman değil
Perişan değil
Ümitsiz de değil
Âşık dediğin
Sabırlı olmalı

Suat TAŞER