GREGORY CORSO


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Ölüm ağlıyor çünkü Ölüm insandır

 

 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

ŞİİR
The Vestal Lady on Brattle and Other Poems  (Şımarıklığa Adanan Sevgili ve Diğer Şiirler,1955)
Gasoline (Benzin, 1958)
Bomb (Bomba, 1958)
The Happy Birthday of Death (Nice Yıllara Ölüm, 1960)
Long Live Man (Yaşasın İnsan, 1962)
The Mutation of the Spirit (Ruhun Mutasyonu/Değnişimi, 1964)
Selected Poems (Seçilmiş Şiirler, 1962)
Elegiac Feelings American (Ağıtsı Amerikan Duyguları,1970)
Earth Egg (Yeryüzü Yumurtası,1974)
Herald of the Autochthonic Spirit (Kadim Ruhun Müjdecisi,1981)
Mindfield: New and Selected Poems (Akılsavaşı: Yeni ve Seçme Şiirler, 1989)

DÜZYAZI
This Hung-Up Age (Bu Takıntı Çağı, 1955, oyun)
The American Express (1961, roman)

ŞİİRLERİ

Bir Değil Birçok Kez
Önceki Gece
Paris
Üç
Uccello