UCCELLO
      Hiçbir zaman bu savaş alanında ölmeyecek onlar 
ne kurtların gölgesi içine alacak sürülerini ne de savaşı yitirmek
için bekleyen ufka değin uzlaşmış buğdaylar 

      Hiç ölen olmayacak alçak midelerine tıkılsın diye 
      ne de yığın yığın parıldayan 
      gözlerinde 
Kimsenin bu alanda ölmediğine inanmaktansa 
Açlıktan titreşelim diyecekler kuru dilleriyle 

      Hiçbir zaman ölmeyecek birbirine sarılı savaşanlar 
Soluk soluğa birbirine bakarak ölünmez ki hiç 
kımıltısız ışıksız hiçbir şey yok ellerinde 
salt bir at soluk soluğa bir at kalkan kalkanın ardında 
ışığın yaldızladığı bir miğferli göz 
      ah ne güç ölmek mızrakların örtüsü içinde 

Ya bu sancaklar! işaretlerini öfkeyle sürüklemek istermişçesine 
      göğün karanlıklarına açılmış bu sancaklar 
      En soğuk ırmakların kenarına çizilmiş ordular 
sanki demirden kafatasları sıralanmış - 
      kimse ölmeyecekmiş gibi sanki 
her savaşçının ağzı bir şatodur türkülerle dolu 
her demirden yumruk düşlerde bir çan 

                Altından çığlıklar 
     ne çok isterdim böyle bir savaşa katılmak! 
elinde parlak mızrağıyla kırmızı bayrak kara atına 
     binmiş gümüşten bir savaşçı 	  hiç ölmemek sonsuz olmak isterdim 
                    savaş tablosunun o yaldızlı prensi Yeni Dergi, Ağustos 1969, sayı: 59, s.126-127
Gregory CORSO

Çeviri: Salih BOZOK