YUMUŞAK


		
çiğ damlalarının gülü öpüşü
kadar yumuşak olsun
kirpiklerinde oynaşan
güneşin nakışı

Yusuf  ALTUNEL