PARAMPARÇA
kurşunlanan her beden insanlık 
çiçeğinden koparılan bir taç yaprağıdır

tililidir
çıkar
dağlara
buz
koyak
acı
rüzgar
yasak
lisan
tetiktir
parmak
gelir de
rastlarsa
kalleş
kimyasal
kulağı
burnu
kesik
tecavüz
cesedim
kafam
kopar
ülkem
paramparça


Yusuf  ALTUNEL